Regulament DE RETUR al produselor

Actualizat la data de 10.01.2023

INTEL COMP SRL cu sediul Zalau, Strada Dumbrava, nr. 35, bl. P39, scara A, et.1, ap.8, judetul Salaj,România, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J31/228/2006, cod unic de înregistrare 18513122, clientilor sai posibilitatea de retur marfa in termen de cel mult 14 de zile calendaristice de la cumpararea marfii, in conditiile reglementate prin prezentul regulament. “

Regulamentul se adreseaza tuturor clientilor – persoane fizice sau juridice – care achizitioneaza unul sau mai multe produse prin intemediul site-ului www.auto2moto. si dovedesc achizitia cu factura fiscala)

1. Conditii de retur

1.1 Toti clientii care cumpara unul sau mai multe produse prin intemediul site-ului www.auto2moto.ro se pot razgandi in termen de cel mult 14 de zile calendaristice de la cumpararea acestora, respectiv de la data inscrisa pe factura fiscala, si le pot returna la adresa sediului INTEL COMP SR.L., cu respectarea conditilor prevazute la art. 1.3 de mai jos.

1.2 Clientii care au achizitionat produse prin intemediul site-ului auto2moto.ro vor trimite o copie a facturii fiscale, si produsul in ambalajul sau original, în starea in care a fost achizitionat, in conditiile Art. 1.3., 1.4., 1.5 si 1.6, 1.7, 1.8 si 1.9 de mai jos, la adresa sediului social INTEL COMP S.R.L., situat in Zalau, Strada Dumbrava, nr. 35, bl. P39, scara A, et.1, ap.8, judetul Salaj,România

1.3 Produsele returnate conform prezentul Regulament trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. au fost cumparate in intervalul de 14 de zile calendaristice anterioare datei solicitarii de retur;

b. nu sunt incluse in lista de produse si servicii nereturnabile (prevazuta la Articolul 1.7. de mai jos);

c. se incadreaza in conditiile mentionate in prezentul Regulament.

1.4 Produsele nu vor fi acceptate la retur daca INTEL COMP SRL constata ca acestea nu sunt insotite de toate accesoriile originale si nu sunt in starea in care au fost achizitionate, si anume nu trebuie sa fie deteriorate, rupte, stricate, sparte, murdare, zgariate, nefunctionale, expirate, incepute, folosite, consumate,ofilite, etc

1.5 Anumite produse pot fi returnate numai sigilate si anume:

– Consumabile (i.e.bujii, detergenti, etc;)

– Orice produs care are consumabile se va accepta doar in conditia in care consumabilele sunt complete, sigilate si/sau nefolosite;

1.6 Produsele desigilate se pot returna in urmatoarele conditii:

– Nu fac parte din categoria de produse care se pot returna doar sigilate, enumerate la Articolul 1.5. de mai sus;

– Sunt returnate in ambalajul original complet si nedeteriorat ;

– Nu au fost folosite, au acesoriile si consumabilele complete sau sigilate;

1.7 Produse si servicii care nu pot fi returnate:

– Produse care reprezinta o comanda speciala a clientului;

1.8 Daca se constata ca produsele prezentate la retur indeplinesc conditiile de mai sus, Clientul va primi contravaloarea produsului returnat ,in contul bancar indicat de acesta .

1.9 Produsele defecte nu fac obiectul prezentului Regulament.

Pentru produsele defecte, conform prevederilor Legii nr. 449/2003, in cazul lipsei conformitatii, clientul are dreptul de a solicita INTEL COMP SRL repararea produsului sau inlocuirea produsului, fara plata, cu excepţia situatiei in care masura este imposibila sau disproporţionata. In cazul in care reparatia sau inlocuirea sunt imposibile sau reprezinta masuri disproportionate se va restitui contravaloarea produsului.

1.10 Costul transportului pentru retur intra in atributia Cumparatorului exceptie facand situatia in care s-a efectuat o greseala in procesul de pregatire / livrare a comenzii.

1.11 Prin solicitarea returului, Clientul declara ca a luat la cunostinta conditiile prezentului Regulament si este de acord in totalitate cu acestea.

1.12 Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarui client si se gaseste pe site-ul www.auto2moto.ro

INTEL COMP SRL isi rezerva dreptul de a nu onora cereri susceptibile de abuz sau de tentativa de frauda.

2. Modificarea/completarea Regulamentului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa prezentul Regulament fara o notificare prealabila.

Modificarile/completarile vor produce efecte de la data publicarii/afisarii lor pe site-ul auto2moto.ro

3. Solutionarea litigiilor

Eventualele dispute aparute in legatura cu interpretarea, aplicarea sau efectele prezentului Regulament se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul INTEL COMP SRL, Zalau

4. Protectia datelor personale

INTEL COMP SRL se obliga sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”), privind protectia datelor personale ale clientilor.

Prin accesarea serviciilor oferite de acest Regulament, clientii declara ca au citit si sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si utilizate de INTEL COMP SRL, direct ori prin imputernicit in scopul returnarii produselor si a indeplinirii oricaror obligatii legale ale INTEL COMP SRL in legatura cu Regulamentul.

INTEL COMP SRL colecteaza datele cu caracter personal ale clientilor transmise de catre acestia:

– nume, prenume,

– adresa de domiciliu/resedinta.

Datele personale ale clientilor vor fi pastrate pe perioada necesara returului produselor si indeplinirii obligatiilor ce revin INTEL COMP SRL potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automata in ceea ce priveste clientii si INTEL COMP SRL nu intentioneaza sa le foloseasca in alte scopuri decât cele declarate mai sus.

Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR si in special cele cu privire la:

• Dreptul de a fi informat: clientul este informat in momentul colectarii datelor sale cu caracter personal prin prezentul Regulament, cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului, scopurile si temeiul prelucrarii, destinatarii datelor sale cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele sale cu caracter personal, drepturile clientului in legatura cu datele sale cu caracter personal (art. 13 din GDPR).

• Dreptul de acces la datele cu caracter personal: cientul poate solicita INTEL COMP SRL (i) o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si informatii cu privire la acestea, precum si (ii) o copie a datelor pe care le detine (art. 15 din GDPR).

• Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: clientul poate informa INTEL COMP SRL despre orice modificare a datelor personale sau poate solicita acestuia sa corecteze datele sale cu caracter personal pe care le detine, daca acestea sunt eronate sau incomplete (art. 16 din GDPR).

• Dreptul de a fi sters sau Dreptul de a fi uitat: in anumite cazuri (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) se exercita dreptul la opozitie sau (iv) prelucrarea datelor se realizeaza pe baza de consimtamant si acesta a fost retras) clientul poate solicita INTEL COMP SRL sa stearga datele sale cu caracter personal pe care le detine (art. 17 din GDPR).

• Dreptul de a restrictiona procesarea datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu cazul in care clientul contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii), clientul poate INTEL COMP SRL sa restrictioneze prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru o anumita perioada (art. 18 din GDPR).

• Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: clientul poate solicita INTEL COMP SRL sa trimita datele sale cu caracter personal pe care detine unei terte parti sau direct catre acesta (art. 20 din GDPR).

• Dreptul la opozitie impotriva utilizarii datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), clientul poate solicita INTEL COMP SRL sa nu mai prelucreze datele sale cu caracter personal, inclusiv daca se opune prelucrarii in scop de marketing direct (art. 21 din GDPR).

La cererea expresa a oricaruia dintre clienti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre

drepturile prevazute mai sus si in GDPR. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii care returneaza produse conform acestui Regulament vor trimite INTEL COMP SRL pe adresa Zalau, Strada Dumbrava, nr. 35, bl. P39, scara A, et.1, ap.8, judetul Salaj,România sau la adresa de email: dpo@auto2moto.ro, o cerere scrisa. INTEL COMP SRL se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile GDPR atat pe durata Regulamentului, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp.INTEL COMP SRL

(DOCUMENTUL ESTE VALABIL FARA SEMNATURA OLOGRAFA)

x